Een nieuw veld van Wel-Zijn vanuit bezield leiderschap.

Levenscentrum Saol biedt de totaaloplossing voor pionieren,
gezond ondernemen en positionering in sociaal ondernemerschap,
duurzame gezondheidszorg en onderwijs .

Verbonden vanuit warm netwerk.

Welkom met alles wat er is.

Krachtig zakelijk stromen.

Van ouder, medewerker, pionier, holistisch therapeut, ondernemer tot bestuurder in zorg en onderwijs ben je welkom in Saol.

Zijn één of meer van deze punten op jou van toepassing?

Van broekie tot oude rot in het vak, gepassioneerd ondernemer of pionierende ouder; wij ondersteunen initiatieven, projecten en (persoonlijke) processen die leiden tot prachtig duurzame, gezonde en verbonden werkvelden vol mensen met bezieling.

Wij zijn Saol, een sociaal bedrijf.

Met ons Kernteam en de Cirkel van Saol hebben wij een (neuro)divers team opgebouwd dat als een synergistisch zakelijk netwerk functioneert die achtergrond, positie in de maatschappij, functioneren en functie overstijgt.

Samen kiezen wij te functioneren vanuit Zijn.

Dat betekent dat we kiezen met respect voor elkaar, voor persoonlijke/zakelijk situatie en energiebalans samen tot bloei te komen zodat iedereen vanuit eigen potentie en energie bezield bij kan dragen.

Wat wil jij?

Vol bezieling zakelijk fundament bouwen

Zijn de oplossingen in deze wereld voor jou heel logisch en kun je wel wat ruggenspraak gebruiken? Ga met ons van eenzaam pionieren naar gedragen impact.

Om dat te faciliteren biedt Saol je senioriteit die bij jou aansluit. Niet langer alleen piekeren en ondernemen.

Met de expertise van onze holistische en/of zakelijke sparringpartners nieuwe initiatieven ontwikkelen, funderen en lanceren vanuit bezieling. Direct verder geholpen.

Vol Levenslust; frustratie en
burn-out de baas

Probeer je nog te functioneren in werk dat niet meer past en ben je moe? Ga met ons van (steeds weer) opgebrand terug naar jouw bezielde levenslust.

Om dat te faciliteren biedt Saol je de mogelijkheid de brug te bouwen naar werkinvulling die je energie geeft en financieel draagt.

Met de expertise van onze holistische en/of zakelijke sparringpartners aan de slag met de vraagstukken die je belemmeren om stappen te zetten. Direct verder geholpen.

Nu connecten?
Sluit aan bij ons levendig en groeiend netwerk.

Jij zet je in voor zorg, onderwijs of hebt een sociale onderneming en wij bieden je een fijne plek om te ont- moeten voeden en netwerken.  Een goede spreker, een hapje en een drankje, een warme bad van goede energie en een netwerk van andere bezielde mensen uit onze vakgebieden. Hier ontmoet je leden van ons team, maak je kennis met onze vibe en het aanbod.