Privacyverklaring

Levenscentrum Soal is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

E-mailadres: hallo@levenscentrumsaol.nl
KvKnummer: 68375425
BTW-nummer: NL002176751B16

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Levenscentrum Saol persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Jouw universum en Levenscentrum Saol respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Levenscentrum Saol. Wees je er dus van bewust dat Levenscentrum Saol niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Levenscentrum Saol.

Persoonsgegevens die levenscentrum Saol verwerkt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Levenscentrum Saol verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw dieetvoorkeuren
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie,
nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Levenscentrum Saol verwerkt

Levenscentrum Saol verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Levenscentrum Saol heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@levenscentrumsaol.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Levenscentrum Saol persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Levenscentrum Saol en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Levenscentrum Saol verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk,
e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of
eventuele wijzigingen van diensten
Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst
7. Levencentrum Saol verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier
wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor
de belastingaangifte
Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgevingOp basis van een wettelijke plicht

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Levenscentrum Saol) tussen zit.

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

Levenscentrum Saol bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
– gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een
lopende opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn,
worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

PersoonsgegevensTermijnReden
Jouw bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres30 dagen na websitebezoekLevenscentrum Saol analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en en daarmee je gebruikservaring op de website optimaliseren
Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt
1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de
website
30 dagen na websitebezoekLevenscentrum Saol analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en daarmee je gebruikservaring op de website optimaliseren.

Gegevens delen met derden/anderen

Levenscentrum Saol verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Levenscentrum Saol blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Levenscentrum Saol gegevens:

DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
AdministratiekantoorVerwerkerOm de BTW-aangifte te
doen
Inkoop- en
verkoopfacturen
Boekhouder
FacturatiesysteemVerwerkerOm facturen en offertes te
kunnen opmaken
Bedrijfsgegevens benodigd
voor het opmaken van
offertes en facturen
Email- en websiteproviderVerwerkerVoor de website en e
mails
Je emailadres,
bestelgegevens zoals
eerder aangegeven zoals je
adres.
BankVerwerkingsverantwoordeljkeOm betalingen voor mij te
genereren
Bankrekeningnummer,
naam

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Levenscentrum Saol in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@levenscentrumsaol.nl.
Levenscentrum Saol zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Levenscentrum Saol en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Levenscentrum Saol wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Levenscentrum Saol niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Levenscentrum Saol wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Levenscentrum Saol gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Levenscentrum Saol maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Levenscentrum Saol. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zoals aangegeven wordt jouw IP-adres meegegeven, enkel om je gedrag op de website te analyseren en daarmee je gebruikservaring op de website optimaliseren. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Levenscentrum Saol zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

www.levencentrumsoal.nl en https://levenscentrumacademie.nl zijn de websites van Levenscentrum Saol

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Levenscentrum Saol maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiele telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

Ik werk de plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Levenscentrum Saol verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via margotpeters@jouwuniversum.nl
– Deze privacy- en cookieverklaring is van 27-7-2022